THOSTRUP­GAARD RIDECENTER

 • rikke og laban.jpg
 • dsc08998.jpg
 • fritte2.png
 • img_3641-001.jpg
 • Anne og Lucca.jpg
 • 2011_06_11 04-3.jpg
 • unavngivet2.jpg
 • dsc02087.jpg
 • Coco270512.jpg
 • rde og henrik.jpg
 • lenaogfrnse.jpg
 • coco.jpg
 • ridecenter 2011 14 of 21.jpg
 • frnneaug12.jpg
 • Lucca.jpg
 • fritte og co.jpg
 • DSC02838.JPG

Under­vis­ning

Der tilby­des pri­vat under­vis­ning i dres­sur ved berider Jes­per Bæk. Klik i højre side for at læse mere om Jesper.

Jes­per under­viser fast om tirs­da­gen. Der bliver lej­lighedsvis tilbudt ekstra under­vis­ning andre dage. Disse vil fremgå af hjemmesiden.

Der afreg­nes til Jes­per for en måned af gan­gen hver den første under­vis­nings­dag i måne­den. Deru­dover skal der afreg­nes ride­huskort til Thostrup­gaard — for priser klik her

Kordiner­ing af Jes­pers under­vis­ning vare­tages af Gitte Heldgaard og der gives besked om flg.

 • Tilmeld­ing sen­est den 24. md før. Husk evt. ønsker om tid og vær gerne fleksibel.
 • Frameld­ing sen­est den 24. md før

Hvis man er forhin­dret må man selv få byt­tet eller solgt sin time.

Det er muligt at til­føje kom­mentare under under­vis­nings­plan­erne, hvor man kan skrive hvis man ønsker at købe, sælge eller bytte en time. 

Der tilmeldes for en måned af gan­gen. Det kan ikke påreg­nes at man bibeholder sin tid måned for måned.

Under­vis­ning­pla­nen vil fremgå her på siden sen­est den 26. måneden forinden.

Kon­takt til Gitte på 2640 4223.

For hold under­vis­ning ved Sport­sridek­lubben Mariager­fjord kon­takt 20 21 03 71.

dsc03012

Tilbage til for­rige side

Næste aktivitet i ridehus

No events

Halm

No events